Urodziła się: 6 stycznia 1872 roku (sobota) w Bratoszówce

                            (par. Sierzchowy, gm. Gortatowice, pow. rawski)

Rodzice:

- Tomasz Szypowski (1847-?)

- Magdalena Szajerman (1852-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Julian Józef (1874-?)

- Marianna (1880-?)

- Stanisław (1884-?)

- Franciszka Helena (1893-?)

 

Mąż:

- Antoni Wójcik (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

- Jan (1896-?)

 

Zmarła: (?)

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Tomasza i Magdaleny.