Urodził się: w XVI wieku w Białej

                         (par. i gm. Irządze, pow. włoszczowski)

Rodzice:

- Krzysztof lub Hieronim Szypowski (?)

- (?)

 

Rodzeństwo: ()

- Adam (1540-1626)

- Marcin (?)

 

Żona: (2)

1. N. Romatowska (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

- syn (?)

 

2. N. Mierzejewska (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Krzysztofa lub Hieronima i ?.