Urodził się: ok. 1540 roku (1) w Białej

                         (par. Irządze, pow. włoszczowski, woj. krakowskie)  

Rodzice:

- Krzysztof lub Hieronim Szypowski (?)

- (?)

 

Rodzeństwo: ()

- Jan Jakób (?)

- Marcin (?)

 

Kawaler

 

Zmarł: 1626 roku w Krakowie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Krzysztofa lub Hieronima i ?.

 

Kanonik krakowski i kielecki od około 1580 roku.

Sekretarz króla Zygmunta III.

Administrator żup Wielickich.

 

Na początku XVII w. zakupił Krasocin (pow. włoszczowski) z rąk rodziny Szafrańców oraz Oleszno. (2)

 

Dobra te po śmierci kanonika przeszły w ręce spadkobierców, a w 1627 roku sprzedane Mikołajowi Szyszkowskiemu herbu Ostoja.

 

 


 

Przypisy:

 

  (1) -

  (2) - E. Madejski, W sarmackim Krasocinie (W:) W sarmackim Krasocinie, red. E. Kosik,

           E. Madejski, R. Nadgowski, Kielce 1997, s. 26- 34.