Urodziła się: 2 marca 1692 roku (niedziela) w Zalesiu

                            (par. i gm. Wielgomłyny, pow. noworadomski)

Rodzice:

- Piotr Stanisław Szypowski (?)

- Katarzyna (?)

 

Rodzeństwo: ()

- Antoni Marcin (1689-?)

- Tomasz (1690-?)

 

Mąż: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarła: (?)

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Piotra i Katarzyny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu: 

 

 

Rok 1692, 2 marca (niedziela)

Klasztor w Wielgomłynach

Księga Chrztów, Tom z lat 1667-1719, strona 75, bez numeru

 

 

Rok jak wyżej , dnia 2 bieżącego. Ja brat Gaudenty Czechowicz, obecnie przełożony, ochrzciłem imionami Franciszka, Katarzyna córkę Urodzonego Pana Piotra Stanisława Szypowskiego i Katarzyny prawnie zaślubionych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Paweł Dociecki z Rutki i Urodzona panna Elżbieta Niezabitowska z Zalesia.