Urodził się: 12 listopada 1689 roku (sobota) w Zalesiu

                         (par. i gm. Wielgomłyny, pow. noworadomski)

Rodzice:

- Piotr Stanisław Szypowski (?)

- Katarzyna (?)

 

Rodzeństwo: ()

- Tomasz (1690-?)

- Franciszka Katarzyna (1692-?)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Piotra i Katarzyny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu: 

 

 

Rok 1689, 12 listopada (sobota)

Klasztor w Wielgomłynach

Księga Chrztów, Tom z lat 1667-1719, strona 67, bez numeru

 

 

Brat Łukasz, obecnie przełożony, ochrzcił imionami Antoni, Marcin syna Urodzonego Pana Piotra Stanisława Szypowskiego i Katarzyny prawnie zaślubionych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Krzysztof Kobielski i Urodzona Katarzyna Kobielska z Koskowej Woli.