Urodził się: 28 sierpnia 1815 roku (poniedziałek) w Szczuczynie

                         (par. i gm. Wąsosz, pow. szczuczyński, ziem. wizka)

Rodzice:

- Donaty Karpowicz (?)

- Rozalia Pożarska (?)

 

Rodzeństwo: ()

- Gaspar Jan (1802-1879)

- Kazimierz (1803-1876)

- Rachela (?)

- Franciszka (?)

 

Żona: (2)

1. Ludwika Katarzyna Gargulska (1818-1859)

 

Ślub: 26 października 1844 roku (sobota) w Kościele pw.

            Św. Jana Chrzciciela w Warszawie 

Dzieci: (?)

- Alekxander Palemon (1846-1849)

- Bronisława Dezyderya Ludwika (1847-1849)

- Eugenia Wanda (1848-1912)

- Aleksandra Magdalena (1850-1850)

- Bernard Ludwik (1851-1851)

- Marya Justyna Benona (1858-1858)

 

2. Anna Marianna Natalia Bielska (1842-?)

 

Ślub: 24 czerwca 1863 roku (środa) w Kościele pw. Św. Jakuba

            w Piotrkowie Trybunalski

Dzieci: (?)

- Faustyna (1864-1869)

- Józefa Julia (1865-1883)

- Piotr Alkantary Felix (1866-1868)

 

Zmarł: 28 kwietnia 1894 roku (sobota) w Warszawie

 

Pochowany: 1 maja 1894 roku (wtorek) na Cmentarzu

                           Powązkowskim

 

? dziecko Donatego i Rozalii.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu Nr 1:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1844, 26 października (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Ślubów, Tom 1842-1844, strona 176, numer aktu 176

 

Działo się w Warszawie dnia dwudziestego szóstego Miesiąca Października tysiąc osimset czterdziestego czwartego Roku o godzinie czwartej z południa. Wiadomo czyniemy, że w obecności świadków Jana Jabłońskiego i Kleofasa Konopki obudwóch Urzędników Rządu Gubernialnego Mazowieckiego pełnoletnich w Warszawie zamieszkałych na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne i przez Xiędza Teodora Załuskiego Prowincyała Zgromadzenia Xięży Augustynnianów Warszawskich przy obecności niżej podpisanego jako właściwego proboszcza ze strony zaślubionych, pobłogosławione małżeństwo między Augustynem Donatym Karpowiczem młodzianem, Sekretarzem w Rządzie Gubernialnym Mazowieckim w Rynku Starego Miasta pod liczbą sześćdziesiąt czwartą w Parafii Świętego Jana stale zamieszkałym, urodzonym we wsi Szczuczyn Guberni Augustowskiej z niegdy Donatego Karpowicza Doktora Medycyny i Rozalii z Pożarskich Małżonków mającym lat dwadzieścia dziewięć, a Ludwiką Katarzyną z Gargulskich Krogulską wdową po Małżonku swoim Józefie Krogulskim tysiąc ośmset czterdziestego drugiego Roku w Parafii tutejszej zmarłym, córką Kazimierza Gargulskiego obywatela i niegdy Franciszki z Choińskich małżonków, urodzoną w mieście Pułtusku Guberni Płockiej mającą lat dwadzieścia sześć przy ojcu swoim przy ulicy ŚwiętoJańskiej pod liczbą dziesiątą w parafii Świetego Jana stale zamieszkałą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach szółstym, trzynastym i dwudziestym października Roku bieżącego w Kościele parafialnym Warszawskim Świetego Jana. Tamowania małżeństwa niezaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, iż niezawarli umowy przedślubnej. Niniejszy akt stawającym i świadkom przeczytany podpisany został przez Nas wraz z zaślubionymi obecnym ojcem zaślubionej i świadkami.

 

(-) Xiądz Kasper Wittman Wikariusz metropolitalny Warszawski

(-) Donaty Karpowicz        (-) Ludwika Krogulska

(-) Jan Jabłoński                 (-) Konopka Kleofas

           (-) Kazimierz Gargulski ojciec

 

 

 

 


 

Źródło:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,