Urodził się: 8 marca 1830 roku (poniedziałek) w Nowej Hucie

                         (par. i gm. Bieliny Kapitulne, pow. opatowski)

Rodzice:

- Łukasz Gawecki (1806-?)

- Katarzyna Brożyna (1809-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Marianna (1831-?)

- Alexander (1834-?)

 

Zmarł: 16 października 1830 roku (sobota) w Nowej Hucie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Pierworodne dziecko Łukasza i Katarzyny.