Urodził się: 17 lutego 1834 roku (poniedziałek) w Nowej Hucie

                         (par. i gm. Bieliny Kapitulne, pow. opatowski)

Rodzice:

- Łukasz Gawecki (1806-?)

- Katarzyna Brożyna (1809-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Jan (1830-1830)

- Marianna (1831-?)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Trzecie dziecko Łukasza i Katarzyny.