31 lipiec 2008 r.

 

Miało miejsce spotkanie z Panem Stanisławem Wyganowskim, bratankiem tak Antonilli jak i Zofii obie z Wyganowskich zamężne Maringe, wywodzącym się z rodziny Wyganowskich h. Łodzia ze Zbylczyc.

 

Wyganowscy h. Łodzia pochodzą w prostej linii od Jana Łodzia z Bnina.

 

Pan Stanisław był między innymi Prezydentem Warszawy (1990-1994), a i spadkobiercą majątku Pokrzywnica pod Piątkiem, gdzie gospodarował jego ojciec Stefan Wyganowski (1894-1960).

 

Spotkanie miało na celu uściślenie mojej wiedzy o genealogii tej gałęzi rodziny, powiązanej z rodziną Maringe'ów.