30  październik 2006 r.

 

Ponownie skontaktowałem się z Panią Katarzyną Podniesińską z prośbą o wyjaśnienie sprawy posiadania przez Jędrzeja Krysińskiego drzewa genealogicznego i danych o rodzinie Borettich.

 

Mój ojciec nie mylił się drzewa się znalazły.

 

Dzięki uprzejmości Pani Katarzyny otrzymałem drzewa Borettich oraz wspólne Borettich i Krysińskich oraz dalszych potomków, które wykonał Zygmunt Boretti wraz z Jędrzejem Krysińskim, obydwoje przyjaźnili się (jak napisała Pani Katarzyna).