28 grudnia 2007 r.

 

Odwiedziłem Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta prowadzony przez Zgromadzenie SS Albertynek w Poraju. ( zobacz info )

Tutaj według moich informacji przebywała ostatnie swoje lata życia Izabella Boretti córka Teofila Boretti i żona Edmunda Czarnowskiego.

 

A oto tak wygląda stara (odnowiona) część tego domu

 

elewacja wschodnia

wjazd, w oddali część nowsza

 

elewacja frontowa północna

 

elewacja zachodnia

Dom został oddany do użytku w sierpniu 1945 roku.

Izabella Boretti do tego domu została przeniesiona 22 października 1945 roku z pozostałymi pensonariuszkami zlikwidowanego domu w Żarkach Letnisko. Zlecenie wydała Opieka Społeczna w Zawierciu.

 

Tutaj istnieje adnotacja o jej pobycie od 22 pażdziernika 1945 roku z wpisaną datą "wybycia" 2 sierpnia 1947 roku, a w rubryce Uwagi napisano: Zmarła ( zobacz foto ).

Nie wiadomu, gdzie umarła. W USC Urzędu Gminy Poraj nie ma aktu zgonu. W Kościele Parafialnym także nie ma, ani żadnej informacji jakoby tutaj została pochowana.

Także przypuszczam, że mogła umrzeć w Szpitalu np. w pobliskiej Częstochowie.

Sprawa daty zgonu i miejsca pochówku Izabelli Boretti pozostaje otwarta.