28 marca 2007 r.

 

Pierwszy raz w sprawach genealogicznych wybrałem się do Kalisza rodzinnego miasta mojego dziadka.

 

Pobyt tutaj jednak w dniu dzisiejszym był krótki, bo niezaplanowany.

 

Tym niemniej udało mi się odwiedzić Archiwum Państwowe, w którym to odnalazłem akt chrztu mojego dziadka oraz fotografię wykonaną przez Wincentego Boretti, jak wiadomo sławnego fotografa kaliskiego, z afisza wydanego chyba z okazji odwiedzin miasta przez Adama Asnyka tutaj urodzonego (zobacz biografię).

 

Jak widać z fotografii afisz obwieszczał:

 

"Najpierwszemu lirykowi współczesnej

Po Mickiewiczowskiej epoki, Najczcigodniejszemu swojemu synowi

Rodzinne miasto

Adamowi Asnykowi "

 

Pod wierszem napisanym przez [:St.z O:] na tym afiszu wykonanym w Kaliszu 24 grudnia 1896 roku, czyli na kilka miesięcy przed śmiercią Asnyka, istnieje wiele podpisów jego wielbicieli, a wśród nich także podpis Wincentego Boretti oraz Telesfora Kożuchowskiego.

 

Zdjęcie jest wykonane w zakładzie Wincentego przy Placu świętego Józefa 10, na twardym kartoniku z widoczną jego firmą.

 

Spróbowałem także odszukać miejsce gdzie był dom Wincentego Boretti przy ulicy Niecałej, który jak myślałem nie istnieje, gdyż w czasie I wojny światowej został albo całkowicie spalony, albo nawet zburzony. Tego teraz nie wiem.

 

Dom znalazłem, istnieje, prawdopodobni jest tylko wierną kopią tamtego, odbudowany po wojnie.

 

Patrząc na te dwie fotografie, różnice są niewielkie, nie ma już tego stawu przed domem, który istniał jeszcze kilkadziesiąt lat temu jak powiedział mi pewien starszy Pan tu mieszkający.