20 kwietnia 2008 r.

 

W dniu dzisiejszym odbyłem wycieczkę do Łowicza na stary cmentarz p.w. Św. Ducha.

Tutaj pochowani są Franciszek Antoni i Monika Zofia z Szamelów małżonkowie Hauszyld.

Nie znam jeszcze przyczyny, dla której oni, właśnie tutaj zostali pochowani. Mam nadzieję, że weryfikacja aktów metrykalnych, o ile takowe istnieją przyniesie chociażby częściowe wyjaśnienie tego stanu rzeczy.

Poniżej przedstawiam nagrobki obudwojga. Zastałem je niestety zmurszałe i litery są słabo widoczne. W przyszłości zamięszczę je ponownie już po oczyszczeniu powierzchni z mchu.

 

 

Na obu tablicach oprócz danych osobowych widnieje napis wykonany na zlecenie dzieci:

 

Prosi o westchnienie do Boga

Stroskane dzieci tę pamiątkę kładą