15 lipca 2007 r.

 

Odbyliśmy kolejną wycieczkę tym razem do majątku Kuznocin znajdującego się w gminie Sochaczew, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie.

 

Ten majątek były w pewnym okresie czasu w XIX wieku w posiadaniu Jana Krzysztofa Hauschild urodzonego w Warszawie, syna Józefa i Joanny Hergel małżonków Hauschild.

 

Krzysztof zakupił ten majątek prawdopodobnie przed 1850 rokiem. Następnie majątek przeszedł na jego córkę Emmę (1837-1920) i zięcia Wiktora Maringe (1827-1912).

 

To nie pierwszy mariaż pomiędzy Hauszyldami, a Borettimi czy Maringe'ami.  

 

Majątek wraz z nieistniejącym już dzisiaj Dworem sprzedany został przez małżonków  w 1881 roku Tadeuszowi Trepce.

 

Obecny Dwór po kilku zmianach właścicieli wygląda okazale.

 

Pałac w Kuznocinie rok 2007