14 stycznia 2007 r.

 

W tym dniu odbyło się spotkanie rodzinne, można rzec historyczne.

 

Poraz pierwszy spotkały się rodziny wywodzące się od Wincentego Boretti, a mianowicie potomkowie jego dwóch synów -

 

Alfonsa: obecna była jego córka sędziwa Janina Anna Boretti (92 lata) oraz jej syn Jerzy Ozorowski ze swoją całą rodziną, żoną Gabrielą Knast, synami Tomaszem i  Pawłem i wnuczkami, Kasią córką Pawła i Adasiem synem Tomka oraz żoną Tomka Ewą , oraz

 

Wacława: obecny byłem ja Jerzy Boretti wnuk, moja żona Małgorzata Krystyna Daszkowska oraz moja córka Ewa Marzena.

 

Całe spotkanie uwidaczniają poniżej przedstawione zdjęcia oczywiście tylko wybrane, ale przedstawiające wszystkich razem i z osobna.

 

 

 Ciocia Janina Anna Boretti córka

Alfonsa Boretti ogląda właśnie drzewo genealogiczne całej rodziny Borettich

Ciocia wraz z moją żoną

Małgorzatą Daszkowską

Wszyscy przy drzewie genealogicznym

włochów Borettich

od lewej:

 Gabriela (żona Jurka Ozorowskiego) z Adasiem swoim wnuczkiem (synem Tomka), moja żona Małgorzata Daszkowska, ja wyjaśniam coś cioci Janinie, Ewa (żona Tomka), Jurek Ozorowski (syn Janiny), Tomek Ozorowski (syn Jurka).

Ciocia Janina Anna Boretti

moja córka Ewa Marzena Boretti

i żona Małgorzata Krystyna Daszkowska

wszyscy na huśtawce

Rodzina Ozorowskich od lewej:

Adaś, Ewa (żona Tomka), Tomek, Gabriela

(żona Jurka i mama Tomka oraz Pawła), Kasia wraz z ojcem Pawłem

Dwa Jurki w ogrodzie

Adaś Ozorowski obecnie najmłodszy z Ozorowskich no i krew Borettich

od lewej:

Ewa Boretti i Kasia Ozorowska