12 kwietnia 2012 r.

 

Dzisiejszego dnia odwiedziłem Miasto Pilzno, zwiedzając miejscowy stary cmentarz oraz przeprowadzając kwerende akt metrykalnych w tutejszym Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciele. Dzięki uprzejmości Księdza Proboszcza miałem okazję wnikliwie przejrzeć Księgi Metryklane z lat 1778-1847.

 

W Pilźnie urodzili się moi przodkowie, rodzina Bochyńskich począwszy od najstarszych 

udokumentowanych w Aktach tutejszej Parafii Jana Bochyńskiego Prezydenta miasta Pilzno na przełomie XVIII i XIX w. poprzez jego córkę Agnieszkę Joannę, która wyszła za mąż za Bonifacego Janikowskiego, oboje zostali pochowani, a pozostałości ich grobowca są nastarszymi na miejscowym cmentarzu, skończywszy na rodzinie Janikowskich, z której to Teofil Mikołaj wyjeżdzając do Warszawy spowodował koligację z rodziną Borettich.

 

Kwerenda oczywiście nie ograniczyła się tylko do akt tych kilku osób. Badania przyniosły informacje o wielu członkach rodzin Bochyńskich i Janikowskich zarejestrowanych w księgach metrykalnych z owych latach i znajdują swoje miejsce w biogramach poszczególnych rodów.

Nie wszystkie księgi z tych lat były dostępne, część została wypożyczona i będzie to wymagało koleinej kwerendy po powrocie ich do Kancelarii Parafialnej.

 

Wielką ciekawostkę w dokumentach Parafialnych stanowi księga dokumentująca spis wiernych, którzy w latach 1844-69 przystapili do przysięgi przed Bogiem, Najświetszą Marią Panną i własnym Aniołem Stróżem jako za pomocą Bożą od wszelkich używania wódek całkiem się wstrzymać, a w uzyciu pozostałych wszystkich trunków ścisłą miarę zachować obiecują.