11 sierpnia 2008 r.

 

W dniu dzisiejszym doszło do koleinego historycznego spotkania. Tym razem odbyło się ono w domu Zofii Maringe zamężnej Jokiel, ostatniej żyjącej z dzieci Tadeusza i Antonilli z Wyganowskich małżonków Maringe.

 

Pani Zofia jest bezpośrednio ostatnią spadkobierczynią majątku Smolina, gdzie przed wojną wychowywała się wraz z trojgiem rodzeństwa. Dwoje z nich zgineło w czasie II Wojny Światowej, Jerzy zamordowany przez Gestapo w więzieniu przy ulicy Montelupich, Stanisław w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.

Pani Zofia wraz z matką brała czynny udział w ruchu oporu ( szczegółowe informacje w genealogi ).

 

W spotkaniu uczestniczyła także Maria Maringe zamężna Dyja, córka Jerzego, a bratanica Zofii.

 

Poniżej fotografie ze spotkania

od lewej:

 

Maria, ciocia Zofia i ja

moja żona Małgorzata, Maria,

ciocia Zofia i ja