08 listopada 2007 r.

 

Miało miejsce spotkanie z Panią Krystyną Wandą Maringe Grostalową, córką Leonarda Witolda Maringe. Pani Krystyna jest jedną z dwojga żyjących jego dzieci.

 

A oto fotografie wykonana w majątku Witolda Lenartowo około 1932 roku, na których poza Zbigniewem bliźniakiem z Leszkiem żyjącym tylko 2 lata, znajdują się wszystkie jego dzieci.

 

od lewej:

 

dzieci: Leszek, Mariola, Krystyna, Janina, Andrzej, Danuta,

 

 żona Zofia,

 

oraz

rodzina na progu altany dworskiej

 

Na poniżej przedstawionych fotografiach

lewej:      można zobaczyć bliźniaki Leszka i Zbigniewa trzymane na ręku przez mamę,

prawej:   dwór w Lenartowie od strony stawu