07 marca 2007 r.

 

Odwiedziłem ponownie cmentarz Powązkowski w celu zrobienia dokumentacji fotograficznej.

 

Obecnie znane mi jest pięć grobowców, w których pochowani są Boretti i ich potomkowie.

 

1. Grobowiec rodzin Boretti-Maringe ( kw. 4, rząd I, p. )

                                                                                          przy Aleii Katakumbowej

   

 Gdzie jako pierwsza pochowana była żona     Giuseppego Boretti

    - Barbara z Rynkiewiczów Boretti (1837)

 

    a następnie

    - Leonard Ludwik Maringe (1782-1845)

 

    tutaj pochowani sa trzej architekci:

 

    - Giuseppe Boretti (1746-1849)

 

    syn Giuseppego:

    - Feliks Jan Maria Boretti (1798-1847)

 

    syn Feliksa:

    - Józef Antoni Boretti (1825-1878)

        

    a także córka Giuseppego,

    a żona Leonarda Ludwika Maringe

    - Katarzyna z Borettich Maringe

      (1800-1871)

 

 

 

 

2. Grobowiec Tworkowskich ( kw. 11, rząd I, p. )

                                                                                           przy Kościele św. Karola Boromeusza

Tutaj pochowani są :

 

    żona Alfonsa Boretti

    - Anna z domu Hawliczek Boretti

       (1891-1914)

 

    córka Teofila Eugeniusza Boretti

    - Janina z Borettich Boretti-Busse

       (1906-1993)

 

    jej mąż

    - Włodzimierz Busse (1909-1995)

 

    oraz ich córka

    - Bożena Busse (1939-2001)

    

    no i oczywiście rodzina Tworkowskich

    i Rosochackich skoligaceni z Borettimi

 

 

3. Grobowiec Borettich I ( kw. 43, rząd I, p. 17/18 )

    Tutaj pochowani są:

 

    ojciec Antoniny z Janikowskich Boretti

    - Teofil Janikowski (1801-1840)

 

    - Ludwik Boretti (1857-1883)

    - Antoni Boretti (1867-1956)

    - Irena Boretti (1910-1964)

    - Józef Mikołaj Boretti (1863-1965)

    - Helena z Borettich Szczerba (1890-1973)

    - Zygmunt Boretti (1906-1984)

    jego żona

    - Bogusława z Warchałowskich Boretti

       (1912-1993)

    oraz żona Witolda Boretti

    - Irena z Jacuńskich Boretti (1906-1987)

 

    a także znajdują się symboliczne epitafium

     - Witosławy Boretti-Onyszkiewicz

       (1933-1967),

        która zginęła w górach Kaukazu.

 

 

Stan obecny 2007 r.

i z pogrzebu Antoniego Boretti

z roku 1956 (najedź na foto)

 

4. Grobowiec Borettich II ( kw. 69, rząd I, p. 7/8 )

Tutaj pochowani są:

 

    - Teofil Boretti (1834-1910)

    jego żona

    - Izabella z Hauszyldów Boretti

       (1840-1923)

    i córki

    - Jadwiga z Borettich Wiercińska

       (1863-1932)

    - Izabella z Borettich Czarnowska

       (1864-1946)

    - Katarzyna z Borettich Januszkiewicz

       (1866-1912)

    - Amelia Boretti (1867-1940)

 

    mąż Izabelli

    - Edmund Czarnowski (1873-1940)

 

    oraz córka Jadwigii

    - Irena Wiercińska (?-1939)

 

    tutaj także znajduje się symboliczne

    epitafium Generała Wojsk Ruskich

 

    - Bonifacego Boretti (1835-1915) 

 

5. Grobowiec Borettich III ( kw. 76, rząd V, p. 21 )

Tutaj pochowani są:

 

    - Marcelli Antoni Boretti (1837-1892)

    jego żona

    - Rozalia Tworkowska (1842-1896)

 

    oraz dzieci:

    - Wiktorya (1866-1944)

    - Apolonia (1870-1954)

    - Feliks (1872-1936)

    - Maria (1874-1957)

    - Anna (1876-1940)

    - Stanisława (1876-1953)

 

    a także mąż Apolonii

    - Dobromir Krysiński (1867-1943)

 

    i ich dziecko

    - Remigiusz (1894-1895)

 

 

 

 

Zestaw wszystkich istotnych zdjęć zamieszczam w albumie foto, a także indywidualnie przy poszczególnych członkach rodziny w genealogii.

 

Mam nadzieję, że może ktoś z rodzin będzie mógł mnie wyjaśnić dalsze informacje i historię niektórych osób, pochowanych w wymienionych grobowcach.

Znalazłem także wiele różnic pomiędzy napisami na grobach (a też i tutaj są niepełne dane), a tym co otrzymałem w drzewach genealogicznych od rodziny.