maja-grudzień 2012 r.

 

W trakcie poszukiwań metryk rodzinnych wielokrotnie napotkałem powiązania z różnymi ciekawymi rodami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Tak jak kiedyś dotarłem to faktu, że słynny wiolonczelista rosyjski Mścisław Rostropowicz jest nie tylko z pochodzenia Polakiem, ale jednoczeście jest potomkiem moich przodków z rodziny Hauszyldów, tak obecnie znalazłem powiązania mojego rodu ze słynnym Polskim kompozytorem Fryderykiem Chopinem.

 

W kolejnych badaniach genealogicznych dotarłem do faktu powiązania z rodzina Józefa Pilsudskiego.

Otóż siostra Marszałka, Zofia wyszla za mąż za wnuka Marii Boretti, Bolesława Kadynacego.

 

Mam nadzieję, że tego rodzaju powiązania będa towarzyszyły moim poszukiwaniom częściej.

 

Innych ciekawych powiązań można spotkać na mojej stronie więcej, do których dotarłem już wsześniej, chociażby z rodami Drouet, Maringe, czy de Verny pochodzacymi z Francji.