05 grudnia 2006 r.

 

W dniu dzisiejszym odnalazłem miejsce pochówku Petronelli Boretti jest to cmentarz Św. Andrzeja Apostoła w Łęczycy.

 

Pomnik Petronelli istniał jeszcze kilkanaście lat temu, został zniszczony podczas wichury w 1985 roku. Zamiast odbudowania pomnika, plac za odpowiednią zapłatą błyskawicznie i lukratywnie sprzedał jak można się domyśleć ówczesny dziekan, pomimo protestów miejscowych regionalistów, pomnik ten był najstarszym z istniejących na tym cmentarzu i wielkim zabytkiem kultury.

 

Zastanawiające jest, że nikt z przełożonych, czy też decydentów nie zareagował wobec niszczenia zabytku historii i bezczeszczenia pamięci.

 

Jak dowiedziałem się, grabarze także mieli swój udział w tych praktykach i wykorzystywali takie sytuacje bez skrupułów.

 

Niech złoczńcom ziemia ciężką będzie.