05 sierpnia 2007 r.

 

W dniu dzisiejszym spotkaliśmy się z Panią Aleksandrą Melbechowską-Luty (1930) pochodzącą z gałęzi Borettich ze związku Ferdynanda Karola Boretti (1803-1885) syna Giovanniego Boretti i Izabelli Augusty Boretti (1808-1892) córki Giuseppego Boretti.

 

Związku brata i siostry stryjecznych, który to był możliwy w tamtych czasach. 

 

 

Pani Aleksandra jest ich praprawnuczką i ostatnią żyjącą osobą z tej gałęzi.

 

Mieszka w Warszawie, a zdjęcia są wykonane w Nieborowie podczas corocznego wypoczynku Pani Aleksandry w Pałacu i przepięknym Parku.

 

Pałac w Nieborowie został wzniesiony w 1694 roku dla kardynała Michała Stefana Radziejowskiego. ( info)

 

To od Pani Aleksandry otrzymałem drzewa genealogiczne Borettich wykonane w XIX-ym wieku przez Aleksandra Pożerskiego (1845-1898) męża Ferdynandy Boretti (1849-1918) córki z wyżej wymienionego związku.

 

Pani Aleksandra posiada dość dużą wiedzę o rodzinie Borettich.

 

Sama jest z wykształcenia doktorem histori sztuki i ma za sobą wiele prac naukowych w tym temacie. Pracuje w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie.

 

Jej opracowania to różne inspiracje sztuki polskiej, etos góralszczyzny, wpływ rzeźby francuskiej, nowy klasycyzm i stosunek do antyku.

 

Opisuje o pięknym i tajemniczym nurcie malarstwa polskiego, rozwijającym się bujnie w XIX i na początku XX wieku - od romantyzmu do symbolizmu - a związanym ze szczególnym sposobem przeżywania świata.

 

W książce "Sztukmistrz" opowiada o twórczości artystycznej i myśli o sztuce Cypriana Norwida.

 

Do jej opracowań należą m.in. następujące wydania książkowe:

- Stanisław Lentz (1957)

- Widmo (1988)

-  Mali mistrzowie polskiego pejzażu XIX w.
   (1997)

- Nokturny, Widoki nocy w malarstwie    polskim (1999)

- Sztukmistrz (2001)

- Posągi i ludzie. Rzeźba polska    dwudziestolecia międzywojennym (2005)

- Miejsca, ślady, cienie, Konteksty

 

Pani Aleksandra Melbechowska i moja żona Małgorzata Daszkowska

 

Dodatkowo ja 

 

i moja córka (młodsza)