05 lipca 2007 r.

 

 

Odwiedziłem Kościół Archikatedralny św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

 

Dzisiejsza kwerenda poświęcona była poszukiwaniom aktów metrykalnych Borettich.

 

Kościół ten był Parafialnym dla Giuseppego i Barbary Rynkiewicz małżonków Boretti.

 

Tu urodziły im się prawdopodobnie wszystkie ich dzieci.

 

Mieszkali wówczas jak podają Akty na ulicy Kanonia nr 87.

 

Kościół ten od 1798 roku był Katedralnym, a od 1817 roku Metropolitalnym (zdjęcie info obok).

 

A oto akta chrztów dzieci Giusseppe Borettiego i Barbary Rynkiewicz, które podczas dzisiejszej kwerendy odnalazłem.

 

Imiona i Nazwisko

Data urodzenia

Uwagi

Felix Jan Maria Boretti

22 listopada 1798

brak jest daty urodzenia, podaję więc datę chrztu

Elżbieta Katarzyna Boretti

28 listopada 1800

to oznacza, że imię jakie używane było przez nią i rodzinę Katarzyna, było jej drugim imieniem o czym nikt nie wspominał do tej pory

Marianna Apollonia Boretti

8 lutego 1804

później nazywana była Marią, gdyż jeszcze na początku XIX w nadawanie imienia Maria uważane było za świętokradztwo

Izabella Augusta Boretti

5 stycznia 1808

 

Petronella Boretti

22 lutego 1810

 

Aniela Józefa Boretti

17 października 1813

 

Józef Antoni Boretti

15 kwietnia 1817

do tej pory nieznany

Joanna Józefa Boretti

26 maja 1820

do tej pory nieznana

 

Odnalazłem także akty chrztów wnuków Giuseppego, z których część także była dotąd nietylko mnie nieznana.

 

Imiona i Nazwisko

Data urodzenia

Rodzice

Eleonora Marianna Katarzyna Józefa Maringe

14 stycznia 1820

Leonard Maringe

Katarzyna Boretti (tutaj jest wymienone już tylko jej drugie imię)

Katarzyna Franciszka Boretti

26 listopada 1830

Felix Boretti

Anna Hauschildt

Emil Piotr Paweł Boretti

30 czerwca 1832

Felix Boretti

Anna Hauschildt

 

W kolejności poszukiwań przedstawiam odnalezione akty ślubów.

 

Data ślubu

Imiona i nazwiska małżonków

12 kwietnia 1819

Leonard Maringe

Elżbieta Katarzyna Boretti

(to potwierdza, że Katarzyna było jej drugim imieniem)

13 czerwca 1824

Felix Jan Boretti

Anna Rozyna Hauschildt

5 lutego 1853

Józef Boretti

Antonina Janikowska

 

Na tym dzisiejsze poszukiwania zakończyłem.

 

Chociaż zastanawia mnie brak informacji w skorowidzach urodzonych aktów wcześniejszych dzieci Feliksa i Anny z Hauschildtów małżonków Boretti.

 

Wiadomym jest, że ich pierwsze dziecko Józef Antoni urodził się w 1825 roku wymieniony tutaj w Aktach ślubów z Antoniną Janikowską.