marzec-lipiec 2010

 

W minionym okresie zajmowałem się zgłębieniem aktów metrykalnych Koscioła Św. Anny i Św. Małgorzaty Parafii Jazdowskiej, późniejszej Św. Aleksandra w Warszawie.

 

Jazdów - historyczny gród i dwór książąt mazowieckich na terenie obecnej Warszawy (Ujazdów). Najstarszy po grodzie Bródno (IX/X w.), powstał prawdopodobnie w XII lub XIII wieku. Na jego istnienie w tym okresie są tylko dowody pisane.

 

Jazdów strzegł osady handlowej Solec (XII w.), gdzie istniała lokalna przeprawa wiślana do wsi Kamion (istniejącej już w 1065 r., dzisiejszy Kamionek). Zaplecze gospodarcze zapewniała mu wieś Mokotowo, a do jego obrony miała powstać strażnica we wsi Służewo (obecnie Służew, obok kościoła św. Katarzyny; obie na terenie Mokotowa).

 

Najeżdżany przez Litwinów (między innymi pod przywództwem Mendoga) w XIII i XIV w. dwór przeniósł się do Starej Warszawy (Warszowa), zaś Jazdów, zdobyty podstępem i spalony w 1262 r., stał się letnią rezydencją księcia. Drewniane zabudowania przetrwały do XVII wieku: w 1624 r. Zygmunt III Waza zbudował na jego miejscu murowany zamek (obecnie Zamek Ujazdowski).

 

 

Większość ludności z Solca, a i okolicznych wsi takich jak Czerniaków, Jazdów, Kałęczyn, Mokotów, Nowy Świat to przybysze, głównie z Podlasia, tak jak moja rodzina Jabłońscy i Tworkowscy.

Przybywali tutaj także koloniści poszukujący swojego miejsca głównie z Saksonii, Bohemii i Prus, zakładając w Mokotowie, zaplecze usługowe dla Solca i Jazdowa , w formie warsztatów wszelkiego rodzaju usług.

 

Solec był przeprawą na Wiśle, wsią powstałą na długo przed Warszawą bo już w XI wieku dla potrzeb handlowych Jazdowa. Powstała tu przystań, a potem port rzeczny, gdzie cumowały barki z różnymi towarami, między innymi i z solą, którą transportowano Wisłą z Wieliczki.

W tym miejscu przecinały się lądowe szlaki handlowe wschód-zachód z wodnymi południe-północ.

 

 


 

Źródła:

 

- Wikipedia,