sierpień 2010 r.

 

Rozpocząłem badania genealogiczne znamienitej rodziny Szypowskich h. Szreniawa, z której wywodziła się moja babka Antonina Matylda, żona Wacława Boretti.

 

Pieczęcią Herbu Szreniawa Jana Kmity z Wiśnicza, starosty ruskiego, z 1371 roku, zaczęli pieczętować się rycerze z jego drużyny, do której należeli także poźniejszy Szypowscy, wywodzący się z miejscowości Biała ( gm. Lelów, pow. czestochowski, woj. śląskie).

 

Szypowscy jako jedna z gałęzi Bielskich w XV wieku przybrała to nazwisko, prawdopodobnie od nazwy jednego z majątków, który posiadali Szypowice w częstochowskiem.

 

Szypowski herbu Szreniawa, w Krakowskiem województwie; poszli od Bielskich, piszą się z Biały od Lelowa.

Hieronim, Krzysztof i Sebastyan Szypowscy kwitnęli w roku 1553 jako ich dział opisuje. Adam Kanonik Krakowski, sekretarz królewski,  administrator żup Wielickich, przez co braci swojej dóbr przyczynił, fundował kapelę muzyczną przy Katedrze Krakowskiej. Brat jego jeden Jan Jakób, ten miał dwie żony, jedną Romatowską, od której syn N. miał za sobą Barbarę Stradomską herbu Prus córkę Krzysztofa, i z nią zostawił potomstwo. Drugą żonę miał Jan Jakób Mirzewską, z tą nie długo żył. Drugi brat Marcin, miał za sobą Bykowską wojewodzankę Sieradzką, ale z niej potomstwa, nie zostało.

Jan tych brat stryjeczny urodzony z ojca Sebastyana dziedzica na Szypowicach, Szycach, Silbowicach, męża uczonego, i w rycerskich dziełach biegłego, z matki Małgorzaty Kwaśniowskiej, złączył się był dożywotnie z Anną Tegoborską, ale z niej sterilis, po niej z Izabellą Zaleską wdową po Zieleńskim. Z tego domu Anna Szypowska ksienią była w klasztorze Ś. Jędrzeja Krakowskim. Wojciech Przemysław z Biały Szypowski w Łęczyckiem r. 1674 N. była za Krzysztofem Charzowskim. N. miał za sobą Sarnowską chorążankę Łęczycką. Ewa była za Wawrzeńcem Skrzyńskim chorążym Łęczyckim.

Adam Szypowski w roku 1778 stolnik Piotrkowski. - Herbarz polski, Kacpra Niesieckiego.

 

Badania będą zakrojone na szeroką skalę i wymagaja wielu lat pracy.

Tak więc proszę nie spodziewać się natychmiastowych efektów.

 

Na pomoc w tej sprawie mam nadzieje będę mógł liczyć na Panią Zofię Szypowska z Mysliborza, która z dużym zapałem bada korzenie swojej, a i wspólnej rodziny.

 

Rodzina Szypowskich posiadała wiele majątków tak w Polsce centralnej na Mazowszu, Wielkopolsce i Kujawach jak i na Podolu, obecnie Ukraina.