01 lipca 2007 r.

 

Odbyliśmy wycieczkę do majątku Zbylczyce znajdującego się w gminie Świnice Warckie, powiat łęczycki, województwo łódzkie.

 

Ten majątek były w posiadaniu rodziny Wyganowskich, a ostatnimi właścicielami byli małżonkowie Tadeusz Orzechowskich i Anna Wyganowska.

 

Tutaj urodziły się Antonilla Wyganowska (1892-1990) przyszła małżonka Tadeusza Henryka Józefa Maringe (1888-1952) i Zofia Wyganowska (1895-1970) przyszła żona Leonarda Witolda Stanisława Maringe (1890-1966).

 

Były to dwa małżeństwa braci Maringe ze Smoliny i sióstr Wyganowskich ze Zbylczyc.

 

Tadeusz z żoną gospodarowali w Smolinie na ojcowiźnie Tadeusza, a Witold (używał drugiego imienia) z żoną w majątku Lenartowo, który zakupił w 1919 roku.

 

Pałac w Zbylczycach rok 2007

 

 

Kościół w Grodzisku Parafialny dla

 

 Zbylczyc

 

Majątek Zbylczyce po reformie rolnej przeprowadzonej przez władze komunistyczne przeszedł nieprawnie na Skarb Państwa.

 

Został utworzony tu PGR. Niestety jak w wielu wypadkach takich majątków odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1989 roku nie przyczyniło się bezwzględnie do zwrotu ich byłym właścicielom.

 

A co najgorsze zazwyczaj niestety majątki te trafiają dziwnym zbiegiem okoliczności w ręce ludzi byłej władzy, albo ich rodzin, dalekich krewnych, zięciów etc.

 

Kuriozalne jest to, że są sprzedawane przez Skarb Państwa, który nie jest de facto ich właścicielem, obcym ludzią za śmieszne pieniądze, rzędu 5-10 % rzeczywistej wartości.

 

Ktoś do tego dopuścił. Jest to dla mnie kolejne rozkradanie nieswojego mienia w imię złodziejskiego prawa, które na dobrą sprawę do dzisiaj (2007) nie wiele zmieniło się. Aktualnie rządzący łaskawie dali możliwość pierwokupu byłym właścicielom - czy spadkobiercom.

 

Jeżeli chodzi o Zbylczyce to sprawa jest dalece zagmatwana.

 

Otóż piękny Park otaczający Pałac został sprzedany w podejżany sposób jednej osobie, a pozostałość zabudowań PGR-kich innej osobie. A Pałac ponieważ jest zasiedlony i wymaga generalnego remontu pozostał samemu sobie, oczywiście zaproponowano zakup jego spadkobiercom ostatnich właścicieli.

 

Brak słów na to wszystko.