01 lutego 2009 r.

 

Z dniem dzisiejszym nanosić będę tak w liście genealogicznej jak i w każdym indywidualnym biogramie informacje o posiadanym herbie rodzinnym w postaci jego wizerunku.

 

np.

                                           

 

Herby pochodzą z baz internetowych, a głównie ze strony:

 

 M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego