Styczeń-Luty 2010 r.

 

Okres ten poświęciłem badaniom rodziny Betcher i skoligaconymi z nimi rodzinami w Płocku, skąd wywodził się Ludwik Bethier właś. Ludwik Florenty Betcher, mąż Petronelli Boretti, budowniczy, architekt województwa mazowieckiego.

 

Rodzina Betcher'ów jak wnioskuję na podstawie akt metrykalnych pojawiła się w Płocku w II-giej połowie XVIII wieku.

Już z pierwszych akt metrykalnych można stwierdzić, że jest to familia szlachetnego urodzenia i dobrego wykształcenia, trudniąca się w Płocku handlem i  zajmująca wysokie stanowiska państwowe.

 

Jan Betcher ojciec Ludwika był najpierw Burmistrzem, a potem Prezydentem Płocka.

 

Nazwisko Betcher jest najprawdopodobnie pochodzenia niemieckiego, więc z dużym prawdopodobieństwem można wnioskować, że byli to kolonizatorzy przybyli do Płocka z ziem zachodnich, spolszczeni we wcześniejszym okresie, gdyż w Płocku jawią się już jako praktykujący Katolicy.

 

Pierwszy w Płocku pojawia się Józef Betcher dziadek Ludwika wraz z małżonką Konstancją Slepkowską pochodzącą z wyższych sfer, rodem narazie mnie nieznanym.

Rodziny Slepkowskich nie ma we wcześniejszych aktach w Płocku, podobnie rodziny Kozińskich.

 

Ojciec Teofili Kozińskiej, a dziadek Ludwika Bethier'a był prezydentem miasta Wrocławia, więc także ta rodzina była wysoce nobilitowana.