Urodził się: 2 maja 1834 roku (piątek) w Warszówce 

                         (par. Pamięcin, gm. Tyniec, pow. kaliski)

Rodzice:

- Wojciech Michał Ignacy Wyganowski (1791-1855)

- Cecylia Wilhelmina Żychlińska (1800-1867)

 

Rodzeństwo: ()

- Gustaw Filip (1836-1841)

- Tadeusz Marcin (1838-1903)

 

Żona:

- Jadwiga Maria Gałczyńska (1840-1914) [1]

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

- Wojciech Karol (1860-1940)

- Jan Honoryusz (1862-1893)

 

Zmarł: 25 sierpnia 1903 roku (wtorek) we Wrocławiu

 

Pochowany: 27 sierpnia 1903 roku (czwartek)

                           na Cmentarzu pw. Św. Mikołaja w Kaliszu

                           sek. 2 / rz. 1 / gr. 11

 

? dziecko Wojciecha i Cecylii.

 

Dziedzic dóbr Warszówka.

Prezes Dyrekcji Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego w Kaliszu.

 

Dobry gospodarz, zawołany rolnik, a co najważniejsze, znający doskonale potrzeby ziemiaństwa w guberni kaliskiej, był powołany po zgonie w 1893 roku Romana Mielęckiego przez ogół ziemian do kierowania kaliskim oddziałem Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, i przyznać należy, że zaszczytne to stanowisko w godne powierzono rece.

 

Nekrolog: Kurier Warszawski z 25 sierpnia 1903 roku nr 234

 

W Kościele Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu znajduje sie jego epotafium

 

 

 

 


 

Przypisy:

 

[1] - pochowana jak mąż na Cmentarzu pw. Św. Mikołaja w Kaliszu,