Urodził się: w

 

Rodzice:

- Tworkowski (?)

- (?)

 

Rodzeństwo: ()

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

- Bartłomiej (1756-1821)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko ? i ?.

 

W 1768 roku otrzymał tytuł vicesgeranta (1) grodzkiego brańskiego.

 

 

 


 

Przypisy:

 

 (1) - vicesgerent (namiestnik królewski)