Urodziła się: 23 grudnia 1845 roku (wtorek) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Emeryk Wojciech Wincenty Szypowski (1815-1856)

- Maryanna Sakowska (1809-?)

 

Rodzeństwo: ()

przyrodnie z pierwszego małżeństwa ojca: (1)

- Antoni (1838-1839)

rodzone: ()

- Adam (1840-?)

- Stanisław Antoni (1843-1855)

- Władysław Leon (1848-1851)

- Franciszka (1852-1854)

 

Mąż:

- Hilary Milkiewicz (1843-?)

 

Ślub: 28 września 1873 roku (niedziela) w Kościele  pw. Św. Jana             Chrzciciela w Warszawie 

Dzieci: (?)

- Julia Narcyza (1877-?)

- Feliks (1879-)

- Kamila (1881-?)

- Karol (1883-?)

- Alfred (1885-?)

- Alfred (1888-?)

 

Zmarła: (?)

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

Czwarte dziecko Emeryka a trzecie Maryanny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1846, 5 kwietnia (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z roku 1846, strona 86, numer aktu 171

 

Działo się w Warszawie dnia piątego Miesiąca Kwietnia tysiąc osimset czterdziestego szóstego roku o godzinie wpół do piątej zpołudnia. Stawił się Emeryk Szypowski Officyalista Policyjny liczący lat trzydzieści jeden w Warszawie przy Ulicy Dobrej pod liczbą dwatysiące osmset czternaście zamieszkały w obecności Felixa Draszek Urzędnika Magistratu Miasta Warszawy tudzież Stanisława Nowickiego Urzędnika Komissyi Rządowej Przychodów i Skarbu i okazał Nam Dziecię płci Żeńskiej urodzone tu w Warszawie w mieszkaniu jego na dniu dwudziestym trzecim Grudnia roku zeszłego o godzinie dziewiątej wieczorem z jego Małżonki Maryanny z Sakowskich lat trzydzieści mającej Dziecięciu temu na chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało Jmię Wiktorya, a Rodzicami jego Chrzestnymi byli wyż wspomniany Felix Draszek i Julia Nowicka. Spóźnienie Aktu tego nastąpiło z powodu nieczasowości Ojca. Niniejszy Akt Stawającemu i Świadkom przeczytany podpisanym został przez Nas wraz z Ojcem i Świadkami. —

(-) Xiądz Walenty Greiffenberg pełniący Obowiązki Proboszcza

(-) Emeryk Szypowski Oyciec              (-) felix Draszek

 

                                          (-) Stanisław Nowicki

                                                        

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1873, 28 września (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1873, strona 73, numer aktu 145

 

Działo się w Warszawie dnia szesnastego / dwudziestego ósmego Września, tysiąc ośmset siedemdziesiątego trzeciego roku o godzinie szóstej popołudniu. Wiadomo czynimy, że w przytomności świadków Antoniego Verderberg majstra szewskiego i Wojciecha Jaikiewicza Urzędnika, obudwóch  pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie: Na dniu dzisiejszym zawarte zostało Religijne Małżeństwo między Hilarym Milkiewiczem lat trzydzieści kawalerem zamieszkałym, urodzonym w Guberni Mińskiej we wsi Podkoszcze, synem Wincentego Milkiewicza Obywatela i Elżbiety z Łuczewiczów zmarłych małżonków, poprzednio na stałe zamieszkały w Warszawie w Parafii Św. Krzyża, obecnie przy ulicy Piwnej pod numerem stodziesiątym w Parafii Św. Jana; a Wiktorią Szypowską panną, córką zmarłego Emeryka Szypowskiego Policyjnego Urzędnika i żyjącej Marianny z Sakowskich małżonków, urodzoną w Warszawie w tejże Parafii, lat dwadzieścia osiem liczącej, zamieszkałej na stałe w Warszawie przy matce przy ulicy Ślepej pod numerem trzysta pierwszym w Parafii Św. Jana. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi publikowane w Warszawskich Parafiach Św. Krzyża i Św. Jana w dniach siódmym, czternastym i dwudziestym pierwszym Września roku bieżącego. Tamowania małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają iż umowy przedślubnej niezawarli. Akt ten Stawającym i Świadkom przeczytany, przez Nas Nowozaślubionych i świadków podpisany został. —

 

(-) Hilary Milkiewicz

                                                                                                        (-) Wiktoria Szypowski 

(-) Antoni Verderberg

(-) Wojciech Jaikiewicz

(-) Ks. Fr. Malatyński p.o. Proboszcza i Urzędnika Stanu Cywilnego

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,