Urodził się: 14 września 1840 roku (poniedziałek) w Koserzu

                         (par. i gm. Chodów, pow. kolski)

Rodzice:

- Franciszek Salezy Szypowski (1793-1854)

- Rozalia Osińska (1802-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Marianna (1819-1845)

- Teofila (1822-1824)

- Ignacy Józef (1825-1825)

- Wiktor Ignacy (1827-?)

- Antoni (1830-1874)

- Salomea (1832-?)

- Józef (1839-1848)

 

Żona: (2)

1. Salomea Rzeszotarska (1849-1887)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

- Stanisław (1867-?)

- Antonina (1874-1875)

- Tomasz (1877-?)

- Antoni (1880-?)

- Władysław Michał (1882-1885)

- Feliks (1886-1887)

 

2. Teofila Szymańska (1868-1905)

 

Ślub: 22 maja 1887 roku (niedziela) w Kościele pw. Matki Boskiej

            Loretańskiej w Pradze k/Warszawy

Dzieci: (?)

- Rozalia (1888-?)

- Stanisława (1891-?)

- Władysław (1894-1901)

- Aniela (1896-?)

- Konstanty (1899-1940)

- Bolesław (1900-?)

 

Zmarł: (?) 1916 roku w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Franciszka i Rozalii.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu Nr 2:    wtóropis ASC [1]

 

 

Rok 1887, 22 maja (niedziela)

Kościół Parafialny pw. MB Loretańskiej w Pradze

Księga Ślubów, Tom z roku 1887, strona 549/62 , numer aktu 124

 

Działo się w Pradze dnia dziesiatego / dwudziestego drugiego / Maja Tysiąc ośmset osiemdziesiatego siódmego roku o godzinie piątej po południu. Wiadomo czynimy, że w obecności świadków Józefa Przybyłki lat trzydzieści osiem i Stanisława Kwiatkowskiego lat pięćdziesiąt jeden mających obydwóch z Targówka, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijnie małżeństwo między Michałem Szypowskim wdowcem po Salomeii zmarłej osmego lutego bieżącego roku Obywatelem zamieszkałym w Targówku urodzonym we wsi Parzyce powiatu łęczyckiego, lat czterdzieści siedem mającym zniegdy Franciszka i Rozalii z Osińskich a Teofilą Szymańską panną, służacą zamieszkałą w Szmulowiźnie, urodzoną we wsi Łojewo powiatu Nowomińskiego, lat dziewietnaście mającą, córką niegdy Jana i Katarzyny z Grosów. Małżeństwo to poprzedziły zapowiedzi ogłoszone w tutejszym Parafialnym Kościele pierwsza w dniu dwudziestym trzecim Kwietnia / ósmym maja / bieżącego roku i druga za tydzień w kolejną niedzielę . Nowi małżonkowie oświadczają iż umowy przedślubnej między sobą niezawarli. Akt ten przeczytany nowozaślubionymi i świadkami przez nas podpisanym został. Nowozaślubieni i świadkowie niepismienni. — 

                           (-) X. nazwisko nieczytelnie Wikariusz Parafii Praskiej

 

 

 

 

 


 

 

Źródła:

 

[1] - Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,