Urodziła się: 9 czerwca 1837 roku (piatek) w Emilianowie

                           (par. i gm. Bielawy, pow. łowicki)

Rodzice:

- Józef Szypowski (1797-?)

- Józefa Gadomska (1811-?)

 

Rodzeństwo: ()

 

Mąż: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarła: (?)

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Józefa i Józefy.