Urodziła się: ok. 1844 roku w Warszawie

 

Rodzice:

- Maciej Szypowski (1786-?)

- Amelia Norbrot (1808-?)

 

Rodzeństwo: ()

przyrodnie z pierwszego małżeństwa ojca: ()

- Marianna Joanna (1826-1826)

rodzone: ()

- Aleksander Lucyan (1835-?)

- Władysław Jan Józef (1838-1844)

- Stanisław Jerzy (1841-?)

 

Mąż:

- Józef Karol Goebel (1834-?)

 

Ślub: 4 lipca 1868 roku (czwartek) w Kościele pw. Św. Krzyża

            w Warszawie

Dzieci: (?)

- Helena Franciszka (1870-?)

- Jan Teofil (1872-?)

- Marianna Amalia (1877-?)

- Matylda (1885-?)

 

Zmarła: (?)

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Macieja a czwarte Amelii.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1868, 4 lipca (czwartek)

Kościół Parafialny pw. Św. Krzyża w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1868, strona , numer aktu 88

 

Działo się w Warszawie w Parafii Św. Krzyża dnia dwudziestego drugiego Czerwca / czwartego Lipca tysiąc osiemset sześćdziesiątego ósmego roku o godzinie ósmej wieczorem. Wiadomo czynimy że w obecności świadków Karola Lilpop Aptekarza lat czterdzieści osiem i Henryka Dziarkowskiego malarza lat dwadzieścia siedem mających. Na dniu dzisiejszym zawarte zostało Religijne Małżeństwo między Józefem Karolem Goebel kawalerem Aptekarzem w Warszawie pod numerem  tysiąc trzysta trzynastym litera A przy Ulicy Nowy Świat zamieszkałym, urodzonum w Warszawie synem Karola i Rozalii z Morantowiczów  małżonków lat trzydzieści cztery mającym i Joanną Szypowską panną przy Matce w Warszawie pod numerem dwa tysiące siedemset siedemdziesiatym trzecim przy ulicy Aleksandria zamieszkałą, urodzoną tutaj w Warszawie, córką Macieja i Amelii z Norbrotów Małżonków lat dwadzieścia cztery mającą. Małżeństwo to poprzedzone było trzema zapowiedziami ogłoszonymi w tutejszym Parafialnym Kościele w dniach czternastym, dwudziestym pierwszym i dwudziestym ósmym bieżącego miesiąca i roku. Małżonkowie nowi oświadczają iż niezawarli umowy przed Ślubnej. Akt ten po przeczytaniu z nami i stawającymi podpisanym został.

 

  (-) Józef Goebel          (-) Joanna Szypowska

 

(-) Karol Lilpop              (-) Henryk Dziarkowski

 

                                                     (-) Ks. A. Jakubowski

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,