Urodził się: ok. 1819 roku w Warszawie

 

Rodzice:

- Augustyn Szypowski (1772-?)

- Franciszka Wiśniewska (1788-1828)

 

Rodzeństwo: ()

- Zofia (1812-1814)

- Józef Andrzey (1814-1815)

- Julianna (1818-1818)

 

Żona:

- Maryanna Suppłatowicz (1818-?)

 

Ślub: 1 października 1837 roku (niedziela) w Kościele pw. Św. Jana

             Chrzciciela w Radomiu

Dzieci: (?)

- Adolf Witalis (1840-?)

- Józef Jan (1841-?)

- Olimp (1842-1845)

- Julian (1843-1846)

- Julia (1845-?)

- Juliusz Adolf (1847-?)

- Adela (1852-1855)

- Helena (1855-?)

- Olimpia (1857-?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Augustyna i Franciszki.

 

Felczer.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:   wtóropis ASC

 

 

Rok 1837, 1 października (niedziela) Zamłynie

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Radomiu

Księga Ślubów, Tom z roku 1837, strona 160, numer aktu 79

 

Działo się w Radomiu dnia pierwszego października Tysiąc Ośmset trzydziestego siódmego roku o godzinie szóstej zpołudnia. Wiadomo czynimy, iż w przytomności Świadków Walentego Sobańskiego lat czterdzieści i Franciszka Orłowskiego lat dwadzieścia pięć mających obydwóch w Radomiu zamieszkałych, na dniu dzisiejszym zawarte zostało Religijne Małżeństwo między Franciszkiem Szypowskim Kawalerem Cyrulikiem w Radomiu, urodzonym w Warszawie z Augusta i Franciszki z Wiśniewskich małżonków Szypowskich już nieżyjących ostatecznie w Warszawie zamieszkałych lat osiemnaście skończonych mającym, a Maryanną Suppłatowicz panną z Zamłynia, urodzoną tamżę z Antoniego i Magdaleny z Gajewskich Małżonków Suppłatowiczów na Zamłyniu zamieszkałych lat dziewiętnaście mającą — Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzie w dniach dziesiątym, siedemnastym i dwudziestym czwartym Września bieżącego roku, w parafii niniejszej Radom. Tamowania małżeństwa niezaszło, i Zezwolenia ustne obecnych aktowi Małżeństwa Rodziców Nowozaślubionej było oświadczone. Małżonkowie nowi oświadczają iż żadnej umowy przedślubnej niezawarli. Akt ten stawającym i Świadkom przeczytany, aże pisać nieumieją przez Nas tylko podpisany został. —

 

                                                                                                            (-) X. Józef Satian P.R.

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe w Radomiu,