Chrzczony: 22 maja 1759 roku (wtorek) w Chropach

                        (par. i gm. Poddębice, pow. łęczycki)

Rodzice:

- Marcin Szypowski (1735-1775)

- Katarzyna Kobierzycka (?)

 

Rodzeństwo: ()

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Marcina i Katarzyny.