Urodził się: 3 listopada 1926 roku (środa) w Warszawie

 

Rodzice:

- Kazimierz Szypowski (1897-1980)

- Sabina Alicja Świątkowska (1903-1967)

 

Rodzeństwo: ()

 

Żona:

- Maria Ostrowska (1929-2017)

 

Ślub: (?) 1954 roku w Warszawie

 

Dzieci: (?)

- Jan (1969)

 

Zmarł: 24 czerwca 2010 roku (czwartek) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu Powązkowskim   kw.16, rz. II, p. 1

 

? dziecko Kazimierza i Sabiny.

 

Fotograf, autor książek albumowych, działacz społeczny.

 

Syn Kazimierza Szypowskiego h. Szreniawa, urzędnika skarbowości, i Sabiny ze Świątkowskich. W czasie okupacji niemieckiej uczył się w Miejskiej Szkole Handlowej i Szkole Zgromadzenia Kupców. Po wojnie ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej (przemianowanej wówczas na Szkołę Główną Planowania i Statystyki). Pracował kolejno: w Ubezpieczalni Społecznej, w Komisji Dewizowej, w Ministerstwie Handlu Zagranicznego. W 1954 ożenił się z Marią z domu Ostrowską, poetką i pisarką.

 

Od roku 1958 zajął się wyłącznie działalnością fotografika i fotoreportera, autora książek albumowych (opracowywanych razem z żoną). W roku 1958 zainicjował wraz z Szypowską wspólny z Marią Dąbrowską wyjazd do Kalisza i Russowa szlakiem Nocy i dni, co dało początek pracom literacko-fotoreporterskim i biograficznym Szypowskich – m.in. w pismach: Świat (1958-1959), Chłopska Droga (1959-1962), Światowid (1965). Od roku 1960 zaczął opracowywać, wraz z żoną, liczne książki albumowe ukazujące piękno Polski.

 

 

 


 

Źródła:

 

- Wikipedia,

- Zofia Szypowska,