Urodził się: ok. 1788 roku w Krzepocinie [1]

                         (par. Leżnica Wielka, gm. Tkaczew, pow. lęczycki)

Rodzice:

- Szymon Szczepan Szymczak (?)

- Maryanna Wójcik (?)

 

Rodzeństwo: ()

- Sebastyan (1782-1850)

- Błażej (1792-1824)

 

Żona: (3)

1.

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

2. Helena Kazimierczyk (1778-?)

 

Ślub: 29 stycznia 1826 roku (niedziela) w Kościele pw.

            Jana Chrzciciela w Dobrej   (par. i gm. Dobra, pow. brzeziński)

Dzieci: (?)

 

2. Katarzyna Stańczak (1788-?) [2]

 

Ślub: 1 listopada 1828 roku (sobota) w Kościele pw. Panny Maryi

            w Skoszewach   (par. i gm. Skoszewy, pow. brzeziński)

Dzieci: (?)

 

Zmarł: 5 lutego 1829 roku (czwartek) w Skoszewach [1]

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Szymona i Marianny.

 

 


 

Przypisy:

 

[1] - rok i miejsce urodzenia z aktu ślubu nr 19/1828 Parafia w Skoszewach,

       - akt zgonu nr 4/1829 Parafia w Skoszewach,

[2] - rok i miejsce urodzenia z aktu ślubu nr 19/1828 Parafia w Skoszewach,