Urodził się: 16 maja 1816 roku (czwartek) w Kaliszu

 

Rodzice:

- Friderik Wilhelm August Von Schmiedicke (1769-1852)

- Henrietta Amalia Czwalin (1782-1858)

 

Rodzeństwo: (9)

- Berta Joanna Amalia (1801-1871)

- Fryderyk Wilhelm (1802-?)

- Julian Henryk (1804-1879)

- Gustaw Henryk (1808-1857)

- Franciszek Xawery (1813-1893)

- Aleksander Józef (1815-1892)

- Teodor (1818-1866)

- Józef Robert (1821-1877)

- Wilhelm (?)

 

Żona: (2)

1. Marianna Apollonia Boretti (1804-1870)

 

Ślub: 18 kwietnia 1844 roku (czwartek) w Kościele pw. Św. Trójcy

             Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie

Dzieci: (2) umarli w niemowlęctwie

 

2. Aurelia Myślińska (?)

 

Ślub: 13 stycznia 1883 roku (sobota)

 

Dzieci: brak

 

Zmarł: 19 grudnia 1892 roku (poniedziałek) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie                           ( al. 12, g. 40 )

 

Siódme lub ósme dziecko Fryderyk i Henrietty.

 

Ludwik Adolf urodził się wraz z bliźniakiem, który umarł jeszcze tego samego roku.

 

W 1839 otrzymał w Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu tytuł wolnego Architekta.

Pomocnik budowniczego okręgu naukowego w Warszawie.

W latach 1846-1849 II budowniczy miasta Warszawy.

Budował (względnie restaurował) domy:

- przy ulicy Nowy Swiat nr 12/1285;

- przy ulicy Zapiecek nr 2/119-AB;

- przy ulicy Piwnej nr 18/16

 

Budowniczy przy Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.