Urodził się: 8 października 1877 roku (poniedziałek) w Cekowie

                         (par. Kosmów, gm. Ceków, pow. kaliski)

Rodzice:

- Antoni Strzelecki (1850-1919)

- Marianna Mikołajczak (1856-1931)

 

Rodzeństwo: ()

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Antoniego i Marianny.