Urodził się: 3 października 1912 roku (czwartek) w Zgierzu

                         (chrzczony par. pw. Św. Katarzyny)

Rodzice:

- Zygmunt Sokołowski (1886-1939)

- Jadwiga Maria Janowska (1884-1952)

 

Rodzeństwo: (1)

- Krystyna Stefania (1910-1954)

 

Zmarł: 28 marca 1913 roku (środa) w Zgierzu

 

Pochowany: na Cmentarzu w Zgierzu

 

Drugie dziecko Zygmunta i Jadwigi.

 

Zmarł w wyniku pomyłki aptekarza, który wydał lek z zawartością arszeniku.

 

 


 

Źródła:

 

- Leszek Grudziński, listopad 2009 roku,

- Archiwum Państwowe w Łodzi,