Urodziła się: 22 stycznia 1814 roku (sobota) w Dąbrowicach

                           (par. i gm. Dąbrowice, pow. orłowski)

Rodzice:

- Józef Skupio (1768-1831)

- Anna Wojciechowska (?)

 

Rodzeństwo: ()

- Józef (1799-1852)

- Marianna (1814-?)

 

Mąż: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarła: (?)

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Józefa i Anny.

 

Prawdopodobnie później przyjęła imię Marianna lub była jej siostrą bliźniaczą.