Urodził się:  14 lutego 1854 roku (wtorek) w Dąbrowicach

                         (par. i gm. Dąbrowice, pow. orłowski)

Rodzice:

- Wawrzyniec Skupio (1832-1892)

- Teodora Pokorska (1827-1857)

 

Rodzeństwo: ()

rodzone: ()

przyrodnie z drugiego małżeństwa ojca: ()

- Magdalena (1859-1891)

- Apolonia (1861-?)

- Eleonora (1862-1873)

- Aleksandra (1863-?)

- Konstancja (1865-?)

- Franciszek (1869-1870)

- Jakób (1871-?)

 

Zmarł: 24 lutego 1854 roku (piątek) w Dąbrowicach

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Wawrzyńca i Teodory.