Urodził się: 11 grudnia 1848 roku (poniedziałek) w Dąbrowicach

                         (par. i gm. Dąbrowice, pow. orłowski)

Rodzice:

- Tomasz Skupio (1823-?)

- Apolonia Zaręba (1823-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Marianna (1847-?)

- Marianna (1852-?)

- Józefa (1855-?)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Tomasza i Apoloni.