Urodził się: 4 lutego 1867 roku (poniedziałek) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Panny Maryi)

Rodzice:

- Ignacy Skupio (1834-?)

- Małgorzata Urbankiewicz (1836-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Agata (1860-?)

- Marianna (1861-?)

- Jan Bernard (1862-1865)

- Wiktor (1864-1865)

- Sylwester Paweł (1865-?)

- Walerya (1870-?)

- Anna (1875-?)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Ignacego i Małgorzaty.