Urodził się: 15 l;istopada 1857 roku (niedziela) w Dąbrowicach

                         (par. i gm. Dąbrowice, pow. orłowski)

Rodzice:

- Tomasz Skupio (1827-1892)

- Antonina Drążkiewicz (1828-1909)

 

Rodzeństwo: ()

przyrodnie z pierwszego małżeństwa ojca: ()

- Antonina (1850-1892)

- Wiktor (1852-1856)

rodzone: ()

- płci męskiej (1858-1858)

- Julianna (1860-?)

- Franciszka (1867-?)

 

Zmarł: 15 listopada 1857 roku (niedziela) w Dąbrowicach

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Tomasza i pierworodne Antoniny.

 

Maleńastwo żyło zaledwie 1 godzinę.