Urodził się: 23 lipca 1739 roku (czwartek) w Dąbrowicach

                         (par. i gm. Dąbrowice, pow. orłowski)

Rodzice:

- Marcin Skupio (1667-1747)

- Agnieszka Więcławska (1704-1767)

 

Rodzeństwo: ()

- Katarzyna (1729-1788)

- Mikołaj (1732-1812)

- Łukasz (1735-?)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Marcina i Agnieszki.