Urodził się: 26 lipca 1842 roku (wtorek) w Dąbrowicach

                         (par. i gm. Dąbrowice, pow. orłowski)

Rodzice:

- Józef Skupio (1799-1852)

- Agata Broniszewska (1804-1874)

 

Rodzeństwo: ()

- Marcelli (1823-1831)

- Marianna (1825-1828)

- Tomasz (1827-1892)

- Wawrzyniec (1832-?)

- Ignacy (1834-?)

- Jan (1836-?)

- Roman (1839-?)

- Marianna (1846-1849)

 

Żona:

- Marianna Pieniążek (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: 3 marca 1906 roku (sobota) w Dąbrowicach

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Józefa i Agaty.

 

Rymarz