Urodziła się: 6 grudnia 1772 roku (niedziela) w Dubowej

                           (par. i gm. Odelsk, pow. sokólski)

Rodzice:

- Mateusz H'Rynkiewicz (?)

- Anna Skarynkiewicz (?)

 

Rodzeństwo: ()

- Teresa (1777-?)

- Jakub (1780-?)

- Agata (1785-?)

 

Mąż:

- Giuseppe "Józef" Boretti (1746-1849)

 

Ślub: 28 kwietnia 1793 roku (czwartek) w Kościele pw.

            Św. Jana Chrzciciela w Wilnie

Dzieci: (9)

- Wiktoria Marianna (1794-?)

- Feliks Jan Maria (1798-1847)

- Elżbieta Katarzyna (1800-1871)

- Marianna Apollonia (1804-1870)

- Izabella Augusta (1808-1892)

- Petronella (1810-1840)

- Aniela Józefa (1813-?)

- Józef Antoni Julian (1817-1818)

- Joanna Józefa (1820-1865)

 

Zmarła: 27 sierpnia 1837 roku (niedziela) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu Powązkowskim

                           ( kw.4, rząd I, p.)   przy Alei Katakumbowej

                           - grobowiec rodzin Boretti-Maringe

 

? dziecko Mateusza i Anny.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1793, 28 kwietnia (czwartek)

Kościół Parafialny Św. Jana Chrzciciela w Wilnie

Księga Ślubów, Tom z lat 1737-1796, strona 297, numer aktu 27

 

pobłogosławił związek małżeński pomiędzy Józefem Boreti a Barbarą Hrynkiewiczówną. Świadkowie Franciszek Fiorentini, Antoni Karginich, Filip Korzeniewski, Mateusz Peteralski.

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1837, 27 sierpnia (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Panny Maryi w Warszawie

Księga Zgonów, Tom z roku 1837, strona 1142, numer aktu 1032

 

Działo się w Warszawie dnia dwudziestego siódmego Sierpnia Tysiąc Ośmsetnego Trzydziestego Siódmego roku o godzinie drugiej po południu. stawili się Felix Boretti Budowniczy Budowli Królewskich lat trzydzieści dziewięć, i Bonawentura Marchwiński Urzędnik Komory konsumowo składowej, lat trzydzieści sześć, mający, obadwa w Warszawie zamieszkali i oświadczyli, że w dniu dzisiejszym o godzinie dziesiatej przed południem umarła Barbara Boretti zamężna Obywatelka lat sześćdziesiąt cztery mająca, tu w Warszawie przy ulicy Wóytowskiej pod liczbą Tysiąc ośmset sześćdziesiąt cztery, Rodem była z Miasta Grodna Ґ pozostawiwszy męża Józefa Boretti, Syna Felixa, Córek pięć: Katarzynę Marange, Maryannę Witkowską, Jzabellę Chrzanowską, Petronellę Bethier, i Józefę Pannę. po przekonaniu się o zejściu Barbary Boretti akt ten stawającym przeczytany i przez tychże podpisany został. -    

                                                                                                     (-) w Zastępstwie Proboszcza Xiądz Alexander Maciej Roguski Wikariusz Parafii Panny Maryi

 

(-) Felix Boretti                    (-) Bonawentura Marchwiński

 

Ґ  Na marginesie aktu jest napisane:  Córka Mateusza i Anny Małżonków                                                                             Hrynkiewiczów.        X.Roguski.

              zobacz foto )                                      (-) B.M.               (-) F.B.

 

 

 

Nekrolog: [1]

 

 

 


 

Przypisy:

 

[1] - Nekrolog w „Kurierze Warszawskim” nr 226/1838 z dnia 26 sierpnia,

            (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, CRISPA)

 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m. Wilna,

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,