Urodził się: 25 grudnia 1808 roku (niedziela) w Żmijewie-Szawły

                         (par. Żmijewo Kościelne, gm. Stupsk, pow. mławski)

Rodzice:

- Szymon Juda Rykowski (1774-1833)

- Marianna Koziczkowska (?)

 

Rodzeństwo: ()

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Szymona i Marianny.